KAM-zorg.nl

Nieuwe updates:

Kwaliteit

- Asbest: Herziende internationale norm voor ringonderzoeken (mei 2020).

- Bouw: NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen (juni 2020).

- Systemen: Drie nieuwe normen voor groente en fruit (september 2020).

Arbo

- Bodem: Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (juni 2020).

- Systemen: Ergonomische eisen kantoorwerkplek in het kader van COVID-19 (mei 2020).

- Systemen: ISO 45003 Internationale norm voor aanpak werkdruk en ongewenste omgangsvormen (juli 2020).

Milieu:

- Bodem: in de SIKB regelingen zijn de wijzigingsbladen opgenomen.

- Asbest: NEN 2990 is vernieuwd (augustus 2020), overgangstermijn van 1 jaar.

Wijzigingen zijn o.a. maken van foto's achterblijvend hechtgebonden /duurzaam afgeschermd asbesthoudend materiaal. Foto van beperkingen en uitsluitingen. Op de plattegrond moet met pijlen worden aangegeven waar en in welke richting te foto's zijn gemaakt.

Digitale rapportage is toegestaan, evenals filmen (dient wel opgenomen te worden in de rapportage).

Voor visuele inspecties is er 1 grote inhoudelijke wijziging: containment, afgeschermde ruimte en buitensituatie. Een buitensituatie is een afgeschermde ruimte geworden, echter in par. 8.3.4 wordt hierop weer een uitzondering gemaakt. Daarbij is nadrukkelijk de controle op afwezigheid van visueel waarneembaar stof en/of asbestrestanten in het stof in het inspectiegebied tot discussiepunt verheven. 

Verwijdering van vegetatie tot op 1 meter vanaf de gevel.

Voor luchtmetingen zijn er nogal wat kleine aanpassingen o.a.; RK 1 toegevoegd met een inspectiegebied van 2 x 2 x 2 meter rond de verwijderde bron, Uitvoeren LMRA, vochtmetingen binnen en buiten containment worden toegestaan met een maximaal verschil van 10 %, bij RK 2A kleefmonsters resultaat + of ++ is een afkeur i.p.v. inkaderingsonderzoek, inspecteur mag tijdens de metingen vervangen worden en het nemen van bodemmonsters is uit de norm.   

- Systemen: ILAC-P15 is geactualiseerd (mei 2020), uiterlijke invoering november 2021.

Certificatie:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • VCA* / ** / p
 • BRL SVMS-007
 • BRL 2506
 • Asbestinventarisatie
 • Asbestverwijdering
 • BRL 9313
 • BRL 9321
 • BRL 9335
 • BRL SIKB 1000
 • BRL SIKB 2000
 • BRL SIKB 2100
 • BRL SIKB 6000
 • BRL SIKB 7000
 • BRL SIKB 7500

Accreditatie: 

 • NEN-EN-ISO 17020
 • NEN-EN-ISO 17021
 • NEN-EN-ISO 17024
 • NEN-EN-ISO 17025

Cursussen:

 • Interne audit/NEN 19011
 • Asbestherkenning
© 2024 Buro Blom KAM-Zorg, alle rechten voorbehouden. Gebouwd door M.G. Tromp ICT Service