KAM-zorg.nl

ISO 9001 / ISO 14001: 2015:

- De overgangsperiode start in september 2015 en eindigt in september 2018 voor reeds gecertificeerde bedrijven. Veelal na de 3-jaar certificatieperiode of wanneer de certificaathouder aangeeft over te willen stappen. Na september 2018 zullen certificaten op basis van ISO 9001:2008 niet meer geldig zijn.

Prak)tisch houdt dit in dat de certificaathouder voor het verloop van zijn huidige certificaat ISO 9001: 2008, doch tenminste met inachtneming van 3 maanden hersteltermijn, voor juni 2018 een omzettingsaudit (fase 2) moet hebben gehad.  

- Tussen september 2015 en maart 2017 kan een organisatie ervoor kiezen nog een nieuw certificaat tegen de oude versie van de norm te behalen, maar ook de geldigheid van zo’n certificaat vervalt per september 2018. Praktisch gezien is dit uitstel voor de certificaathouder om nog zaken op orde te brengen. Ook hier geldt dat de omzettingsaudit (fase 2) voor juni 2018 moet worden uitgevoerd door de certificatie-instelling. 

- Bij verandering van het bestaande bedrijf met een certificatie ISO 9001 (verandering bedrijfsstructuur / overname / verandering of aanvulling uitvoeringsactiviteiten / toename aantal personeel) moet ook rekening worden gehouden met een langere omzettingstraject (fase 1 en fase 2). De omzettingsaudit moet bij voorkeur voor april 2018 worden uitgevoerd. 

- Voor nieuw uit te geven certificaten mag vanaf maart 2017 alleen nog certificatie plaatsvinden tegen ISO 9001:2015. Praktisch gezien is het toelatingstermijn (fase 1 en fase 2) uitgebreider dan een omzettingsaudit, waardoor er meer tijd nodig is.

Nieuwe updates:

- Bodem: grenswaarde van benzeen is per 1-10-2017 aangepast 0.7 mg/m3 of 0.2ppm!, maar de streef- en interventiewaarden (nog) niet (rekentool CROW).

- Bodem: Overgang van CROW 132 naar CROW 400 gaat niet helemaal soepel, inwerkingtreding zal plaatsvinden per 1-1-2018 en alle bedrijven moeten conform CROW 400 werken per 1-1-2019

- Werkspecifiek certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering: Het nieuwe processchema zal in werking treden op 1 maart 2017. Arbo-regeling artikel 4.27 bijlage XIIIA en XIIIB.

Met de inwerkingtreding van het processchema volgt ook de verplichtstelling van LAVS derhalve op 1 juli 2017, de sancties vanuit de CKI's zijn opgeschort tot 1-1-2018.

- BRL SVMS-007: per 1-4-2017 is BRL SVMS-007 versie 2017-01 van kracht, certificaathouders moeten voldoen aan deze norm per 1-8-2017 en de CKI moet voor 1-8-2018 alle certificaathouders hebben beoordeeld zodat voor 1-11-2018 alle certificaathouders een nieuw certificaat hebben conform versie 2017-01.

- Asbest: De NEN normen 2990 en 2991 zijn aangepast en ter visie gelegd op 1-6-2017, onduidelijk is wanneer deze normen worden vastgesteld.

Certificatie:

 • ISO 9001: 2015
 • ISO 14001: 2015
 • VCA* / ** / p
 • BRL SVMS-007
 • BRL 2506
 • Asbestinventarisatie
 • Asbestverwijdering
 • BRL 9313
 • BRL 9321
 • BRL 9335
 • BRL SIKB 1000
 • BRL SIKB 2000
 • BRL SIKB 2100
 • BRL SIKB 6000
 • BRL SIKB 7000
 • BRL SIKB 7500
 • BRL 9322

Accreditatie: 

 • NEN-EN-ISO 17020
 • NEN-EN-ISO 17021
 • NEN-EN-ISO 17024
 • NEN-EN-ISO 17025

Cursussen:

 • Interne audit/NEN 19011
 • Asbestherkenning
 • Herhaling DIA
© 2019 Buro Blom KAM-Zorg, alle rechten voorbehouden. Gebouwd door M.G. Tromp ICT Service